Nyhetsbrev

Kunnskap om anskaffelsesretten er verdifullt for potensielle leverandører til det offentlige. Her gir vi derfor en kort grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser. Dersom du bare skal kunne én ting om offentlige anskaffelser, så er dette den grunnleggende læresetningen:

I anskaffelsesretten skal den offentlige oppdragsgiveren først si hva den skal gjøre, så skal den gjøre det den sa den skulle gjøre, og til sist skal den si hva den har gjort.

Presseklipp

Generasjonsskifte på gårdsbruk kan reise mange spørsmål som det kan være nyttig å ha tenkt gjennom og tatt stilling til før generasjonsskiftet gjennomføres. Her omtales enkelte slike aktuelle spørsmål og problemstillinger.