Nyhetsbrev

Kunnskap om anskaffelsesretten er verdifullt for potensielle leverandører til det offentlige. Her gir vi derfor en kort grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser. Dersom du bare skal kunne én ting om offentlige anskaffelser, så er dette den grunnleggende læresetningen:

I anskaffelsesretten skal den offentlige oppdragsgiveren først si hva den skal gjøre, så skal den gjøre det den sa den skulle gjøre, og til sist skal den si hva den har gjort.

Presseklipp

Ny lov om arv.

Det legges opp til at gjeldende lover om arv og skifte oppheves og det gis en ny arvelov med regler om både arv og skifte av dødsbo. Den mest betydelige og mest omtalte endringen av regelverket er de nye pliktdelsreglene.