Nyhetsbrev

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2019:

Oppsummert innebærer forslaget at den alminnelige skattesatsen for selskaper og personer reduseres, mens skattesatsen for utbytte til aksjonærer økes. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten.

Presseklipp

Forbrukeren som var advokat Aarskogs klient vant fram og håndtverkeren måtte betale nesten NOK 250.000,- i erstatning og over NOK 160.000,- i sakskostnader.