Nyhetsbrev

En rekke personer har mottatt feilaktige vedtak fra NAV angående retten til å reise til utlandet mens de har mottatt kontantytelser fra NAV. Noen har også blitt uriktig straffedømt. Norsk rett har lenge hatt regler som sier at man ikke kan reise til utlandet når man mottar kontantytelser fra NAV. Grunnen til at det nå…

Presseklipp

Generasjonsskifte på gårdsbruk kan reise mange spørsmål som det kan være nyttig å ha tenkt gjennom og tatt stilling til før generasjonsskiftet gjennomføres. Her omtales enkelte slike aktuelle spørsmål og problemstillinger.