Priser og vilkår

Våre priser er konkurransedyktige. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning for tjenester. Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse som hovedregel, og alltid etter anmodning, mottar en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysning om våre timepriser, faktureringsrutiner og vilkår for øvrig.

Advokatbistand vil i mange tilfeller kunne dekkes av kundens rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp.