Advokat Mauritz Aarskog prosederer den 28.02.2023 sak for Høyesterett om Norges forpliktelser etter grenseforordningen som er en del av Schengen-regelverket. Hovedspørsmålet i saken er om Norge under Covid-pandemien har avholdt uhjemlet grensekontroll på intern Schengen-grense mot Sverige og urettmessig ilagt en person straffesanksjon for manglende etterlevelse av slik grensekontroll. Denne saken kan ha virkning for en rekke andre saker med tilsvarende problemstilling, samt også for  saker der personer har blitt ilagt straffansvar for manglende etterlevelse av pålegg etter smittevernloven eller covid-19-forskriften i forbindelse med uhjemlet grensekontroll.

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: