Sak om en kåravtale fra 1994 mellom mor og sønn ankes til Høyesterett. Sentralt for sønnen er at kåravtalen har fått urimelig utslag med kostnader langt utover det man mener kunne påregnes ved etablering av kårforholdet på gården.

Ny arvelov trådte i kraft fra 1. januar 2021. Den nye loven inneholder regler både om arv og skifte av dødsbo. Tidligere arvelov fra 1972 og skifteloven av 1930 oppheves.

Eidsivating lagmannsrett behandler jordskiftesak om jaktorganisering og åpner opp for avgrenset beiteområde først i jakta.

Omfattende jordskiftesak anket til lagmannsretten.

Tomtefeste til EMD igjen.

Etter at den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) felte Norge for brudd på eiendomsretten til grunneiere måtte Stortinget endre tomtefesteloven.

Nå skal en ny tomtefestesak skal opp til behandling i EMD. Dette skriver EMD på sine nettsider.

Koronaviruset (Covid-19):

Mange tusen arbeidstakere er allerede permittert, og flere vil bli det i dagene og ukene som kommer på grunn av koronaviruset (Covid-19). I denne artikkelen ser vi på konsekvenser av dette for både ansatte og arbeidsgivere.

Tynsetingen:

Advokat Mauritz Aarskog har sendt ny begjæring om opphevelse av konsesjonsvilkår til Landbruks- og matdepartementet.

Advokat Mauritz Aarskog
Adv.flm. Samuel Viljar Nordengen

INNFØRING I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Den 1. juli 2020 endres yrkestransportlova. Endringene innebærer blant annet at det ikke lenger er et tak på antall drosjeløyver, det lempes på sjåførenes kompetansekrav og ingen vil bli tvunget til å tilhøre en drosjesentral. Igjen åpner dette opp for at «ride-sharing» tjenester som Uber og Lyft kommer tilbake til Norge.

Alle som er over 18 år har i Norge rettslig handleevne, det vil si at man kan forplikte seg rettslig overfor andre. Dersom en persons mentale kapasitet svekkes, kan dette medføre bortfall av den rettslige handleevnen, slik at man ikke lenger kan forplikte seg rettslig overfor andre. Dette kan skje dersom man er utsatt for…

Page 1 of 161 2 3 16

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: