Kan sjefen lese ansattes mail?

Mange mener at de norske reglene er overbeskyttende, i utakt med tiden og at personopplysningsforskriften derfor bør endres. Det kan være så, men reglene gjelder fortsatt – inntil eventuelle endringer vedtas og trer i kraft.

I Norge har allmennheten fra gammelt av kunnet utøve en viss bruk av annen manns grunn. Dette blir gjerne betegnet som allemannsrett; en rett for alle og enhver til, innenfor visse grenser, å oppholde seg i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen man ferdes på.

Det er en trend i tiden for godt voksne mennesker å flytte fra villaeiendommer og inn i moderne leiligheter. I husordensregler og vedtekter i mange borettslag, boligsameier og leieforhold er det inntatt forbud mot hold av dyr. Hva da med hunden eller katten?

Målet med de nye byggereglene er å forenkle: Det skal bli enklere for folk flest å føre opp mindre bygg og tilbygg, det skal bli mindre byråkrati og det skal bli hurtigere saksbehandling. Spørsmålet er om det også vil bli flere nabokrangler.

Nyheter:

Kan arbeidsgiver overvåke ansattes e-post? Ny dom fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

Økokrim trekker Transoceansaken: En av norgeshistoriens største rettsskandaler?

Foreslått ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).

Foreslått nye regler om arbeidstid.

Nye byggeregler og energikrav fra 1.1.2016.

NRK: Meiet ned dragehode – må møte i retten.

For vordende foreldre er det viktig å sette seg inn i reglene om foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter: Da kan man tilpasse seg og unngå å miste potensielle ytelser. I landbruket gjelder et tosporet system: Dels den generelle retten til foreldrepenger etter folketrygdloven. Dels den spesielle retten til stønad etter avløserordningen i landbruket. De to ordningene utfyller hverandre.

Nyheter:

Ny jordskiftelov.

Nye byggeregler og energikrav.

Asylmottak unntas fra byggesaksbehandling.

Skjerpet kontroll med barnehageansatte.

Nye regler om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold.

Ny dom fra Høyesterett om utvelgelse ved nedbemanning.

Nye skatteregler med smutthull.

Jeg er fornøyd med dommen, og maskinfirmaets daglige leder er svært lettet, kommenterer forsvareren, advokat Mauritz Aarskog.

Page 14 of 16 1 12 13 14 15 16

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: