Politiet ville gi firmaet 150.000 i bot for å ha klippet den sjeldne planten Dragehode under en kantslått. Domstolene ville det veldig annerledes.

«Vi er godt fornøyd med dommen. Det er full frifinnelse.» Advokat Mauritz Aarskog.

150 000 i bot for slåmaskin mot fredet urt. Men retten frikjente blankt.

Mauritz Aarskog: Advokater i nyhetene

Oppslag i Hamar Arbeiderblad: Miljøkriminalitet – fjerning av rødlistet planteart skal avgjøres i tingretten.

Ny jordskiftelov trer i kraft fra 1.1.2016.

Gudbrandsdølen Dagningen: Advokat Mauritz Aarskog uttaler seg om mulig faunakriminalitet.

Mauritz Aarskog gir ekspertråd i Såkornbloggen: Generasjonsskifte.

Mauritz Aarskog gir ekspertråd i Såkornbloggen om odelsretten.

Page 15 of 16 1 13 14 15 16

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: