Tomtefeste til EMD igjen.

Etter at den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) felte Norge for brudd på eiendomsretten til grunneiere måtte Stortinget endre tomtefesteloven.

Nå skal en ny tomtefestesak skal opp til behandling i EMD. Dette skriver EMD på sine nettsider.

Koronaviruset (Covid-19):

Mange tusen arbeidstakere er allerede permittert, og flere vil bli det i dagene og ukene som kommer på grunn av koronaviruset (Covid-19). I denne artikkelen ser vi på konsekvenser av dette for både ansatte og arbeidsgivere.

Tynsetingen:

Advokat Mauritz Aarskog har sendt ny begjæring om opphevelse av konsesjonsvilkår til Landbruks- og matdepartementet.

Advokat Mauritz Aarskog
Adv.flm. Samuel Viljar Nordengen

INNFØRING I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Den 1. juli 2020 endres yrkestransportlova. Endringene innebærer blant annet at det ikke lenger er et tak på antall drosjeløyver, det lempes på sjåførenes kompetansekrav og ingen vil bli tvunget til å tilhøre en drosjesentral. Igjen åpner dette opp for at «ride-sharing» tjenester som Uber og Lyft kommer tilbake til Norge.

Alle som er over 18 år har i Norge rettslig handleevne, det vil si at man kan forplikte seg rettslig overfor andre. Dersom en persons mentale kapasitet svekkes, kan dette medføre bortfall av den rettslige handleevnen, slik at man ikke lenger kan forplikte seg rettslig overfor andre. Dette kan skje dersom man er utsatt for…

En rekke personer har mottatt feilaktige vedtak fra NAV angående retten til å reise til utlandet mens de har mottatt kontantytelser fra NAV. Noen har også blitt uriktig straffedømt. Norsk rett har lenge hatt regler som sier at man ikke kan reise til utlandet når man mottar kontantytelser fra NAV. Grunnen til at det nå…

Den 27. september 2019 satte Høyesterett punktum i den såkalte Fosen-Linjen saken, som har pågått over flere år.

I dommen slår Høyesterett fast at det ikke foreligger et objektivt ansvar for positiv kontraktsinteresse. Høyesterett slår videre fast at AtB hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen i den aktuelle saken, og Høyesterett klargjør derfor ikke videre hva som skal til for å tilkjennes positiv kontraktsinteresse i dag.

Etter uttalelsene i EFTA-domstolen er det imidlertid grunn til å anta at ansvarsnormen har blitt strengere for oppdragsgiver enn det som fulgte av Nucleus-dommen.

Generasjonsskifte på gårdsbruk kan reise mange spørsmål som det kan være nyttig å ha tenkt gjennom og tatt stilling til før generasjonsskiftet gjennomføres. Her omtales enkelte slike aktuelle spørsmål og problemstillinger.

Kunnskap om anskaffelsesretten er verdifullt for potensielle leverandører til det offentlige. Her gir vi derfor en kort grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser.

Page 2 of 17 1 2 3 4 17

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: