Advokat Mauritz Aarskog krever å få utsatt jordskiftesak på Tynset i påvente av rettskraftig avgjørelse i pågående odelssak.

Grunneiere som har måttet finne seg i at festekontrakter ble forlenget på samme vilkår som før i henhold til tidligere lov må kreve ny festeavgift nå i 2017. Neste mulighet er først om 30 år. 

Den 1.10.2015 ble ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS etablert av advokatene Dyre Østby og Mauritz Aarskog ved at Aarskog flyttet hjem til hedmarken etter flere år som prosedyreadvokat i Oslo. Det har, helt fra etableringen, vært stor pågang med oppdrag innen både rådgivning og prosedyre for domstolene. Advokat Mauritz Aarskog har i perioden fra 1.10.2015 til utløpet av mars 2017 ført et titalls rettsprosesser for domstolene med positive utfall. Sammen med klientene gleder vi oss over seiersrekken og ser fram mot fortsettelsen.

Mange kjøpere av hytte er ikke klar over hvor viktig det er å reklamere til selger straks det oppdages mulige feil ved eiendommen. Etter overtakelse kan det bli oppdaget forhold som indikerer at hytteeiendommen er mangelfull. Noen velger å se det litt an og foreta ytterligere undersøkelser før man varsler selger. En slik avventende holdning kan bli kostbart: Uten reklamasjon innen rimelig tid fra feil ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, kan kjøper risikere å tape hele kravet.

I borettslag og eierseksjonssameier framsettes det stadig oftere trusler om styreansvar. Er dette tomme trusler? Hvis ikke: Hvilke regler er det som gjelder?

Arveavgiften er fjernet, men arveoppgjør kan fortsatt by på skattemessige utfordringer. Unødvendig skatt og unødvendige konflikter kan imidlertid unngås ved å vurdere aktuelle spørsmål før arven faller eller gaven ytes. I mange situasjoner bør det søkes kompetente råd. I det følgende gjøres rede for enkelte forhold man bør være oppmerksom på.

I landbruket bygges stadig større og mer kostbare driftsbygninger. Det medfører skjerpede krav til bonden som byggherre. Mislykkede byggeprosjekter kan føre til kostnadsoverskridelser, økonomiske tap og rettssaker.

Politikerne påvirker landbruket gjennom blant annet regler om tilskudd. Det finnes i dag en rekke tilskudd rettet mot forskjellige driftsformer. Advokat Mauritz Aarskog ser nærmere på produksjons- og avløsertilskudd.

Overtredelsesgebyr blir ilagt i kommunale enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er tre uker. Det er mange eksempler på at kommunale vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr er blitt tilsidesatt av klageinstansen. Vedtak om overtredelsesgebyr kan også tilsidesettes av domstolene.

Page 8 of 17 1 6 7 8 9 10 17

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: