Nyheter:

Tomtefeste: Nytt fra Høyesterett.

Generasjonsskifte: AP snuser på ny arveavgift.

Skatterett: Vurderer du å be om skatteamnesti? Det haster.

Aksjeloven: Ytterligere forenklinger.

Prosjekterende entreprenørers undersøkelsesplikt og erstatningsansvar: Ny dom fra den svenske Högsta domstolen.

Nyheter:

Kan arbeidsgiver overvåke ansattes e-post? Ny dom fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

Økokrim trekker Transoceansaken: En av norgeshistoriens største rettsskandaler?

Foreslått ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).

Foreslått nye regler om arbeidstid.

Nyheter:

Ny jordskiftelov.

Nye byggeregler og energikrav.

Asylmottak unntas fra byggesaksbehandling.

Skjerpet kontroll med barnehageansatte.

Nye regler om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold.

Ny dom fra Høyesterett om utvelgelse ved nedbemanning.

Nye skatteregler med smutthull.

I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet enkelte viktige forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet

Page 4 of 4 1 2 3 4

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: