— Har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner. Innen sivilretten har han særlig arbeidet med saker om kontrakter, aksjer, fast eiendom og erstatning, herunder ansvar for rådgivere, revisorer og styremedlemmer, samt forvaltningsvedtak, grunneierspørsmål og skifte av døds- og ektefelleboer. Han har også arbeidet innenfor strafferetten, blant annet med saker som har økonomiske eller miljømessige aspekter.

Les mer om Mauritz →

Dyre Østby

Advokat med møterett for Høyesterett
– Har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner, i første rekke sivilrettslige saker knyttet til forretningsjuridiske spørsmål, fast eiendom, kontrakter, forhandlinger og prosedyre for domstolene; tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Les mer om Dyre →

— Har erfaring fra flere juridiske disipliner, i første rekke sivil- og forvaltningsrettslige saker, gjerne knyttet til forretningsjuridiske spørsmål. Innen sivilretten har han god kunnskap om blant annet kontraktsrett, offentlige anskaffelser, fast eiendom, IKT-rett og forbrukersaker.

— Er interessert i forretningslivet og har blant annet tatt valgfag om strategiske beslutningstagning, regnskapsføring og finans ved King`s College London.

Les mer om Samuel Viljar →

Christina har erfaring fra en rekke områder innenfor generell og spesiell forvaltningsrett. Under mastergraden gjennomførte hun flere fag innenfor konfliktløsing og har erfaring med å utarbeide løsninger i saker med høyt konfliktnivå. Christina har også vært saksbehandler i saker om skolemiljø.

Christina har engelskkunnskaper på høyt akademisk nivå og snakker flytende spansk.

Les mer om Christina →

Har jobbet seg opp solid kompetanse på en rekke juridiske fagområder, herunder særlig arbeidsrett, kontraktsrett og skadesaker der forsikringsselskaper er motpart. Har også arbeidet med strafferett, og tar på seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Har erfaring med mekling og prosedyre fra tingretten, og vil alltid undersøke om arbeidet frem til den gode løsningen i din sak, kan dekkes av offentlige- eller private rettshjelpsordninger.

Les mer om Eivind →

Maud har mer enn 20 års erfaring fra advokatbransjen. Hun har også eksamener henholdsvis som medhjelper eiendomsmegling, medhjelper oppgjør for eiendomsmegling og advokatassistent DNA.

Les mer om Maud →

Karriere

Østby Aarskog advokatfirma AS kan være interessert i å knytte til seg personer som har faglige kvaliteter,
personlige egenskaper og engasjement som er egnet til å bidra i vårt miljø.
Vi tar i mot åpne søknader. Søknadene blir behandlet konfidensielt.

Meld interesse