Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 418 61 236
aila@ostbyaarskog.no

Utdanning

2019: Universitetet i Oslo
– Master i rettsvitenskap

Aila Lemos

Aila har skrevet masteroppgave innen konflikthåndtering. Oppgaven omhandlet hvorfor og hvordan det danner seg avvikende oppfatninger av fakta i konflikt. Aila har jobbet med flere ulike helserettslige problemstillinger, herunder spørsmål knyttet til psykisk helsevern. Hun har også jobbet med kontraktrettslige spørsmål.

Arbeidserfaring

2021–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg