Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 418 61 237
andrea@ostbyaarskog.no

Utdanning

2021: Universitetet i Bergen
– Master i rettsvitenskap

Andrea Kråkenes Aase

Andrea har skrevet masteroppgave innen konkurranserett. Oppgaven omhandlet spørsmål om når et prosjektsamarbeid mellom to eller flere foretak utgjør en formålsovertredelse etter konkurranseloven § 10 om konkurransebegrensende avtaler. I tillegg til konkurranserett har hun også tatt valgfagene kommunalrett og planrett.

Arbeidserfaring

2021–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg