Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 418 61 236
astrid@ostbyaarskog.no

Astrid Kristensen Haldorsen

Astrid har skrevet masteroppgave om seksuell trakassering i arbeidslivet. Hun har spesialisering innenfor diskrimineringsrett, barnerett og utlendingsrett, men tar også på seg andre saker.

Astrid har tidligere jobbet i reklamebyrå, Bladet Nordlys og Verdens Gang.

Kontakt meg