Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 418 61 235
eivind@ostbyaarskog.no

Utdanning

2018: Universitetet i Oslo
– Mastergrad i rettsvitenskap

Eivind Langseth

Eivind har jobbet seg opp solid kompetanse på en rekke juridiske fagområder, herunder særlig arbeidsrett, kontraktsrett og skadesaker der forsikringsselskaper er motpart. Har også arbeidet med strafferett, og tar på seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Eivind har erfaring med mekling og prosedyre fra tingretten, og vil alltid undersøke om arbeidet frem til den gode løsningen i din sak, kan dekkes av offentlige- eller private rettshjelpsordninger.

Arbeidserfaring

2019–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig / Advokat

2018 – 2019: Advokatfirmaet Suleiman og Co AS
– Advokatfullmektig

2018: Advokatfirmaet Suleiman og Co AS
– Juridisk saksbehandler

2018: Familiens Advokat AS
– Assistent

Kontakt meg