Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 954 19 618
ingvild@ostbyaarskog.no

Utdanning

2022: Universitet i Bergen
– Master i rettsvitenskap

Ingvild Langbråten

Ingvild har skrevet masteroppgave innen strafferett. Avhandlingen omhandlet adgangen til å idømme barn forvaringsstraff, både etter nasjonale- og internasjonale regler.

Ingvild har tatt spesialemner innen konfliktmeklig, forhandlingsteori og menneskerettigheter. Under studietiden jobbet Ingvild som trainee hos Advokatfirmaet Thallaug ANS og Advokatfirmaet Alver AS.

Arbeidserfaring

2022–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg