Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 418 61 232
jonas@ostbyaarskog.no

Utdanning

2021: Universitet i Bergen
– Master i rettsvitenskap

2016: Universitetet i Oslo
– Bachelor i statsvitenskap

Jonas Nilsen

Jonas jobber med alle typer av kontraktsrettslige problemstillinger, og har særlig interesse for arbeidsrettslige spørsmål. Han jobber dessuten mye med fast eiendom og øvrige tingsrettslige problemstillinger.

Jonas skrev masteroppgave om arbeidssøkeres handlingsrom i møte med arbeidsgiveres forsøk på innhenting av uberettiget informasjon i private ansettelsesprosesser. Oppgaven behandlet både arbeidsrettslige, diskrimineringsrettslige og personvernrettslige sider ved private ansettelser. Han har også tatt spesialemner innen både individuell og kollektiv arbeidsrett.

I tillegg til å være utdannet jurist har Jonas også en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2021–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg