Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 418 61 234
kristin@ostbyaarskog.no

Kristin Holte Mamelund

Kristin har skrevet masteroppgave innen arbeidsrett. Oppgaven omhandlet hvordan ytre hendelser utenfor bedriftens kontroll påvirker reglene ved en nedbemanning. Kristin har flere valgemner innen arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål.

Under studietiden har hun vært praktikant i Gjøvik tingrett.

Arbeidserfaring

2021–: Østby Aarskog Advokatfirma AS

Kontakt meg