Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 928 62 508
marianne@ostbyaarskog.no

Utdanning

2005: Universitetet i Tromsø: Cand. Jur.
– Spesialfag: EU/EØS-rett og selskapsrett

2007: Advokatbevilling

Marianne Marthinsen

Marianne har tung erfaring innenfor fast eiendom. Hun har bred erfaring med bistand til boligselskaper, herunder sameier (både kombinasjonssameier med nærings- og boligseksjoner og rene boligsameier) og borettslag. Det er ofte utfordrende å sitte i slike styrer og Marianne bistår gjerne styrene med kvalitetskontroll av deres styrearbeid og veiledning i vanskelige saker.

Marianne har oppdatert vedtekter for mange sameier etter at den nye eierseksjonsloven trådte i kraft i 2018 og hun har ledet flere årsmøter og generalforsamlinger. Hun har også hatt innlegg om styreansvar på styreseminarer for boligselskap og bistått utbyggere med seksjoneringer og reseksjonering.

Marianne har betydelig erfaring innen kontraktsrett og har bistått både mellomstore og store selskaper med kontraktsarbeid i ulike sammenhenger. Hun har også bred prosedyreerfaring med gode resultater innen utenomrettslig tvisteløsning og ordinær domstolsbehandling. I tillegg har hun hatt bostyreroppdrag innenfor konkurs og bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere i vanskelige arbeidsrettssaker.

Marianne er spesialisert innenfor eiendomstransaksjoner og kjenner godt gjeldende regelverk på området herunder kontrollrutiner for hvitvasking og GDPR. Hun har vært fagansvarlig herunder GDPR og hvitvaskingsansvarlig for eiendomsmeglerforetak i flere år, og hun har også holdt flere foredrag om fremtidsfullmakt.

Arbeidserfaring

2020–: ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS

2018–2020: Advokat ved Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL

2015–2020: Fagansvarlig i Boligbyggelagene i Norge oppgjør AS

2017–2020: Daglig leder i Boligbyggelagene i Norge oppgjør AS

2015–2017: Fagansvarlig i KOBBL Eiendom AS

2017: Daglig leder i KOBBL Eiendom AS

2012–2016: Egen advokatpraksis i Kongsvinger i kontorfellesskap med advokat Geir Langhelle

2005-2012: Jurist/advokatfullmektig/advokat ved Protector Forsikring ASA i Oslo

Kontakt meg