Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 418 61 232
viljar@ostbyaarskog.no

Utdanning

2016: Universitetet i Bergen
– Mastergrad i rettsvitenskap

2016: King’s College London
– LL.M. Competition Law

Samuel Viljar Nordengen

Viljar har erfaring fra flere juridiske disipliner, i første rekke sivil- og forvaltningsrettslige saker, gjerne knyttet til forretningsjuridiske spørsmål. Innen sivilretten har han god kunnskap om blant annet kontraktsrett, offentlige anskaffelser, fast eiendom, IKT-rett og forbrukersaker.

Viljar er interessert i forretningslivet og har blant annet tatt valgfag om strategiske beslutningstagning, regnskapsføring og finans ved King`s College London.

Arbeidserfaring

2018–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokat

2017 – 2018: Forsvarsmateriell
– Rådgiver, juridisk saksbehandler med ansvar for å ivareta de juridiske aspektene i en rekke av Forsvarsmateriell sine større investeringsprosjekter på IKT-området

2016 – 2017: Forsvarets logistikkorganisasjon
– Førstekonsulent, juridisk saksbehandler med ansvar for inngåelse og oppfølging av en rekke av Forsvarets større kontrakter

2014 – 2015: Universitetet i Bergen, advokatkontorer og offentlig forvaltning:
– Arbeidsgruppeleder og praktikant/trainee ved siden av studier

Kontakt meg