Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
tora@ostbyaarskog.no

Utdanning

1996: Universitetet i Bergen, Cand. Jur.
– Spesialfag i folkerett
– Spesialfag i EU-rett
– Spesialfag i krigens folkerett
– Spesialfag i arbeidsrett

Tora Fæste

Tora har bred erfaring fra Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Forsvaret og industrien. Hun kjenner statsforvaltningen godt, herunder forvaltningsloven og offentlighetsloven. Hun har jobbet på ambassaden i Jakarta og Washington, og har erfaring med internasjonale forhandlinger. 

I Forsvaret har hun tjenestegjort som major og juridisk rådgiver i operative spørsmål og personalsaker, både i Bardufoss og i Afghanistan. I tillegg har hun omfattende erfaring med undervisning i Forsvaret. Tora har også jobbet i forsvarsindustrien med kontrakter. 

Tora har ledet arbeidet i FD med å oppdatere Anskaffelsesregelverket for forsvarsanskaffelser, og har jobbet med etiske spørsmål og dilemmatrening.

Tora har jobbet mye med vanskelige arbeidsrettssaker, utarbeidet retningslinjer for håndtering av slike saker og ledet granskning ifm varsling.  Hun har videreutdanning i ledelse, og har jobbet med ledelse og personalhåndtering. Innsikt i godt lederskap og arbeidsrett er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø, mener hun.

Tora arbeider også med familierett og skifterett. Hun har bred erfaring i å jobbe med mennesker fra ulike miljøer. Tora jobber for å finne balanserte løsninger der klientens interesser ivaretas på best mulig måte.

Arbeidserfaring

2021–: Østby Aarskog Advokatfirma AS

2017–2020: Nestleder og advokatfullmektig i Juridisk seksjon i Forsvarsmateriell

2014–2017: Juridisk rådgiver i Forsvarsmateriell

2011–2014: Juridisk rådgiver i Vinghøg AS

2009–2011: Juridisk rådgiver i Forsvaret

2007–2009: Juridisk rådgiver i Forsvarsdepartementet

1996–2007: Jurist og diplomat i Utenriksdepartementets rettsavdeling, sikkerhetspolitisk avdeling, ved ambassaden i Jakarta og ambassaden i Washington

Kontakt meg