Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 41 86 12 29
rabie@ostbyaarskog.no

Utdanning

2022: Universitet i Oslo
– Master i rettsvitenskap

Rabie Dani Yousef

Rabie jobber med ulikeartede juridiske problemstillinger, men han har særlig interesse for norsk formuerett, folkerett og EU-/EØS-rett. Under studiet spesialiserte han seg på internasjonale kommersielle relasjoner, og tok valgemner i norsk internasjonal privatrett, patent- og varemerkerett, internasjonal kommersiell rett og investeringsrett, og engelsk kontraktsrett. Han skrev i den forbindelse masteroppgave innenfor norsk internasjonal privatrett. Masteroppgaven handlet om det norske ordre public-forbeholdet som skranke mot anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske rettsavgjørelser, sett i lys av de hensynene som avtaleloven § 36 verner.

Arbeidserfaring

2023–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg