Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen arbeidsliv.
Vi bistår i arbeidsrettslige tvistesaker. Det omfatter forhandlinger og prosessoppdrag for Arbeidsretten, de alminnelige domstolene og i voldgift.

Vi yter også arbeidsrettslig rådgivningen. Det omfatter blant annet:

  • Ansettelser og konsulentavtaler
  • Incentivordninger, bonus – og aksjeopsjonsprogrammer
  • Konkurranseklausuler
  • Trakassering, varsling og diskriminering
  • Omstrukturering, inn- og outsourcing
  • Oppkjøp, fusjoner og due diligence
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Personopplysninger
  • Etiske retningslinjer og korrupsjon
  • Tariffavtaler

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: