Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen landbruk, mat og bionæringer. Vi bistår landbrukets primærprodusenter og foredlings- og handelsvirksomheter innen næringsmiddelindustri, matbransje og biologiske næringer for øvrig.

Landbruk

Vår bistand knyttet til landbruk omfatter blant annet

 • Konsesjonsspørsmål
 • Tilskudds- og støtteordninger
 • Dyrevelferd
 • Forpaktning
 • Utmarksspørsmål og tradisjonell tingsrett som f.eks. odel, tomtefeste og allmenningsforhold
 • Eiendomsutvikling, entreprise og bustadoppføring
 • Generasjonsskifte

Mat og bionæringer

Vår bistand til mat og bionæringene omfatter blant annet

 • Regulatoriske forhold
 • Merking og markedsføring av næringsmidler
 • Pålegg og klagesaker
 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter
 • Toll- og avgiftsspørsmål
 • Utarbeidelse og vurdering av avtaler
 • Tilbakekall av produkter
 • Ansvarsspørsmål/matsikkerhet
 • Kjøp og salg av virksomheter, samt tilpasning av selskapsstruktur og drift i forhold til nye rammebetingelser
 • Tvister

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: