Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen restrukturering og insolvens.

Vi bistår blant annet med:

  • Krisehåndtering
  • Nedbemanning
  • Finansiering og restrukturering
  • Gjeldsforhandling og konkurs

Stramme tider byr på utfordringer. Ordretørke, uteblitt likviditetstilgang og mangel på finansieringsmuligheter reduserer et foretaks evne til å ivareta egne forpliktelser overfor leverandører, kunder og ansatte.

Evne til rask omstilling og iverksettelse av effektive tiltak er avgjørende. Alle er tjent med at et foretak, som ellers er levedyktig, klarer å fortsette sin virksomhet. For å oppnå dette kreves profesjonell bistand. Våre råd kan hindre eller begrense tap.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: