Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen alle former for tvisteløsning og prosedyre.

Dyre Østby og Mauritz Aarskog har erfaring som dommerfullmektiger. Videre har de som advokater variert og bred erfaring fra tvisteløsnings- og prosedyreoppdrag. Dyre Østby har hatt møterett for Høyesterett siden 1985. Mauritz Aarskog har arbeidet som prosedyreadvokat i et av landets største miljøer innen sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre.

Tvisteløsning og prosedyre omfatter forhandlinger, utenrettslig mekling, rettsmekling og prosedyre for domstolene. Prosedyren foregår som hovedregel for ordinære domstoler (forliksråd, tingretter, lagmannsretter og Høyesterett), men noen saker kan gå for særdomstoler. Enkelte saker kan også gå for private voldgiftsdomstoler eller for internasjonale domstoler, som for eksempel Den europeiske menneskerettsdomstol.

Vi mener at de beste mulighetene for et positivt resultat i tvisteløsning og prosedyre oppnås ved å framstille saker på en oversiktlig måte som støttes av bevismaterialet. Små detaljer kan avgjøre om kravet fører fram. Vår ambisjon er å yte det lille ekstra.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: