Østby Aarskog Advokatfirma påtar seg oppdrag i spenningsfeltet mellom juss, politikk og myndighetsutøvelse.

I møte med offentlig sektor er det ofte slik at saker inneholder elementer av rettsregler og mer politisk pregede eller skjønnsmessige overveielser.

Vi gir råd for tilrettelegging av informasjon og kontakt med myndighetsorganer på ulike nivåer i forvaltningshierarkiet. Det kan være overfor kommuner, fylkeskommuner, direktorater, departementer, storting og regjering.

Vi kan også bistå i prosesser for å tilrettelegge for forvaltningsvedtak eller nye regler på lokalt, regionalt eller sentralt plan. Det omfatter blant annet innspill i reguleringssaker eller høringsinnspill i forbindelse med lov- eller forskriftsgivning.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: