Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse knyttet til idrett og kultur. Vi bistår ulike aktører innen idretts- og kulturlivet.

Idrett

Idrett er organisert og gjennomregulert. Regelverket er omfattende og komplekst. Vi har solid innsikt i idrettens regelverk, organisering og politiske system.

Vi bistår blant annet med forhold knyttet til

 • Idrettens regelverk
 • Idrettens internasjonale regelverk
 • Foreningsrett
 • Straff
 • Doping
 • Sponsoravtaler
 • Utøveravtaler
 • Organisering av vedtekter for idrettslag
 • Etablering av rettighetsstruktur
 • Etablering av selskap
 • Kommersielt samarbeid med næringslivet
 • Arrangementsavtaler
 • Arbeidsavtaler
 • Medieavtaler
 • Anlegg/eiendom
 • Varemerkebeskyttelse
 • Arbeidsavtaler
 • Tvisteløsning

Kultur

Medie-, underholdnings-, kultur- og opplevelsessektoren er i endring. Ny teknologi og digitale medier muliggjør spredning av informasjon billig, raskt og uten geografiske barrierer.

Vi bistår blant annet med forhold knyttet til

 • Avtaler, herunder sponsoravtaler
 • Rettighetsklarering
 • Rammebetingelser
 • Konsesjoner
 • Tvisteløsning

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: