Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen fast eiendom. Vi bistår blant annet med eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen landbruk, mat og bionæringer. Vi bistår landbrukets primærprodusenter og…

Østby Aarskog advokatfirma AS har sterk kompetanse innen bygg og anlegg og bistår byggherrer, entreprenører, prosjekterende og leverandører.

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen handel og industri og bistår alle typer handels- og…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen generasjonsskifte og arveoppgjør. Det omfatter blant annet: Bistand knyttet…

Østby Aarskog advokatfirma AS har sterk kompetanse innen arbeidsliv. Vi bistår i arbeidsrettslige tvistesaker. Det omfatter forhandlinger og prosessoppdrag for Arbeidsretten, de alminnelige domstolene og i voldgift.

Østby Aarskog advokatfirma AS har sterk kompetanse innen restrukturering og insolvens.

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse knyttet til idrett og kultur. Vi bistår ulike aktører innen…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse knyttet til foretaksstraff. En virksomhet kan straffes dersom en lovbestemmelse…