Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse knyttet til foretaksstraff.

En virksomhet kan straffes dersom en lovbestemmelse som gir grunnlag for straff er overtrådt av noen på foretakets vegne. I saker om foretaksstraff må det derfor vurderes om det er begått en straffbar handling som virksomheten kan holdes ansvarlig for. Dernest må også straffen vurderes.

Vi bistår med rådgivning om foretaksstraff eller med prosedyre hvis saken kommer for retten.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: