Østby Aarskog Advokatfirma har advokater som påtar seg oppdrag som styremedlemmer eller som rådgivere for styrer.

Styrearbeid handler om å skape verdier for virksomheten og dens eiere. Styrer bør besitte relevant og bred kompetanse og skal gjennom sitt arbeid tegne opp et overordnet veikart for virksomheten.

Kravene til både styret og den øverste administrative ledelse i selskaper, foreninger og stiftelser blir stadig større. Konsekvensene ved ikke å oppfylle kravene kan være dramatiske.

Vi har ekspertise innen prosedyre om styre- og ledelsesansvar. Vi har også teoretisk styrekunnskap og erfaring fra praktisk styrearbeid. Med profesjonell tilnærming, kommersiell tenkning og oppriktig interesse for næringsvirksomhet kan vi være velegnet som styremedlemmer eller som rådgivere og sparringspartnere til de fleste styrer.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: