Østby Aarskog Advokatfirma påtar seg transaksjonsoppdrag.

Transaksjoner omfatter blant annet etablering, salg, oppkjøp, omdanning og omorganisering av virksomheter.

Vi opptrer på vegne av kjøpere, selgere, fusjonerende parter og investorer. Våre advokater bistår gjennom hele transaksjonsprosessen, blant annet med forhandlinger, due diligence og utarbeidelse av avtaler og protokoller. Vi bistår også i forbindelse med generalforsamlinger og aksjonærkonflikter.

Transaksjoner blir stadig mer komplekse. Vi finner praktiske, effektive og juridisk gjennomtenkte løsninger.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: