Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 480 33 659
mauritz@ostbyaarskog.no

Utdanning

2007: Universitetet i Oslo
– Cand. Jur.

TILLEGGSUTDANNING

2008: Universitetet i Oslo
– Regnskapsrett og regnskapsforståelse

2009: Universitetet i Oslo
– Skatterett

2010: Høgskolen i Molde
–Idrettsjuss

2015: BI
– Styrekompetanse

2017: Landbruksskole
– Agronom

Mauritz Aarskog

Mauritz har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner. Innen sivilretten har han særlig arbeidet med saker om kontrakter, aksjer, fast eiendom og erstatning, herunder ansvar for rådgivere, revisorer og styremedlemmer, samt forvaltningsvedtak, grunneierspørsmål og skifte av døds- og ektefelleboer. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring og kompetanse innen saker som har tilknytning til landbruk og primærnæring. I tillegg har han også arbeidet innenfor strafferetten, blant annet med saker som har økonomiske eller miljømessige aspekter.

Mauritz mener at grunnlaget for et godt utfall av en tvistesak legges ved å kombinere godt juridisk skjønn og innsikt i faktum med pedagogisk framstillingsevne og sunn kreativitet. Han legger jevnlig opp til aktivt samspill med klientene for å finne de beste vinklingene. Innen prosedyrefaget har han blant annet arbeidet med prinsipielle søksmål mot staten, omfattende erstatningssaker og skiftetvister i betydelige boer.

Mauritz arbeider også med rådgivning, transaksjoner, krisehåndtering og myndighetskontakt. I tillegg påtar han seg styreverv, holder kurs og foredrag og yter bistand til gründere. Han har interesse for næringslivet og følger saker innen idretts- og kulturliv.

Mauritz utfører sitt arbeid med stort engasjement – uavhengig av som saken er stor eller liten.

Arbeidserfaring

2015: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Partner

2010 – 2015: Arntzen de Besche Advokatfirma AS
– Senioradvokat/fast advokat

2009 – 2010: Stjør- og Verdal tingrett
– Dommerfullmektig

2007 – 2008: Dyre Østby advokat med møterett for Høyesterett MNA AS
– Advokatfullmektig | Fra 01.01.08: Leder for ankenemnda for eiendomsskatt i Ringsaker kommune

2003 – 2006: Juss Buss, diverse advokatkontorer og juridisk relaterte virksomheter.
– Saksbehandler, praktikant, utreder og trainee mm.

Kontakt meg