Grunnverdier og etikk

Våre grunnverdier skal sette kurs og retning for arbeidet:

Kvalitet

Vårt arbeid skal være av førsteklasses kvalitet. Det gjelder både hvordan vi løser juridiske oppgaver og hvordan vi bistår klientene.

Integritet

Vårt arbeid skal utføres profesjonelt, uavhengig og redelig. Vi lytter til våre klienter og kommuniserer klart og tydelig.

Respekt

Vårt arbeid skal utføres med respekt overfor klienter, motparter og andre. Alle klienter skal møte den samme gode behandlingen – uavhengig av om man er liten eller stor.

Engasjement

Vårt arbeid skal utføres med entusiasme og dedikasjon. Vi skal levere førsteklasses tjenester og bestrebe oss på å overgå klientenes og andres forventninger.

Etikk

Østby Aarskog Advokatfirma er opptatt av å følge de etiske retningslinjene vår profesjon er underlagt, og som er regulert i domstolsloven kapittel 11 samt Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Vi har gode rutiner for å avdekke interessekonflikter, forhindre hvitvasking, ivareta taushetsplikt og behandling av personopplysninger mv.

Vi er opptatt av å drive firmaet vårt på en ansvarlig måte overfor samfunnet forøvrig. Vi stiller krav til oss selv og våre leverandører om å drive etisk og miljømessig forsvarlig virksomhet.

Visjon og forretningsidévisjon

Vår visjon er å være en betrodd og mest naturlig valgt advokatforbindelse i vår region og et godt valg også for nasjonale virksomheter.

Vår forretningsidé er å yte juridiske tjenester av førsteklasses kvalitet med stort engasjement og personlig oppfølgning av den enkelte sak. Våre klienter skal være våre fremste ambassadører.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: