Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen fast eiendom. Vi bistår blant annet med eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og med tradisjonell tingsrett, herunder saker relatert til i landbruk:

Tradisjonell tingsrett

Vår bistand knyttet til tradisjonell tingsrett omfatter blant annet:

 • Tomtefeste, jordskifte, odel, allmenning og andre landbruksrelaterte forhold
 • Tomteutvikling, grunneiersamarbeid, megling og oppgjør
 • Arealplanlegging og byggesaksbehandling
 • Seksjonering, deling og konsesjoner
 • Energi og vassdragsforhold

Eiendomsutvikling

Vi kan bistå gjennom hele utviklingsprosessen fra erverv av eiendom, via utviklingsfasen, og fram til utleie eller salg. Vi reduserer risiko og skaper mest mulig forutsigbare rammer for kunden.

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Strukturering av eierskap og risikostyring
 • Skatte- og avgiftsmessig tilrettelegging
 • Eiendomsorganisering (seksjonering, deling mm)
 • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Eiendomsrett og grenser, bruksrettigheter, naboforhold mm
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Samferdsel: Vei- og jernbaneutbygging
 • Infrastruktur (vei, vann og avløp)
 • Utbyggings- og opsjonsavtaler
 • Miljø og forurensning
 • Konsesjon og offentlige tillatelser
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Offentlig/privat samarbeid for kjøp, utbygging, utleie og drift av offentlige institusjoner.

Eiendomstransaksjoner

Vår bistand knyttet til eiendomstransaksjoner omfatter blant annet:

 • Forhandlinger av kjøpekontrakter
 • Due diligence
 • Finansiering
 • Oppsett av struktur
 • Optimalisering av skatt og avgiftsforhold
 • Oppgjør
 • Leiekontrakter

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: