Østby Aarskog Advokatfirma bistår med krisehåndtering.

Bedrifter, organisasjoner og privatpersoner opplever kriser. Årsak til krise kan ofte være at en risiko materialiserer seg med rettslige, omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. For eksempel kan man miste en konsesjon eller betydelige kontrakter, det kan begjæres granskning, avdekkes økonomiske misligheter, konkursfare eller andre trusler mot ens virksomhet.

I slike og liknende situasjoner står mye på spill. Det må handles. Riktige beslutninger må tas og det må ofte skje raskt. Det er krevende, men nødvendig, å få analysert faktum og juss for på det grunnlag å vurdere mulige handlingsalternativer.

Sammen med kunden får vi oversikt over situasjonen. Vår faglige kompetanse og erfaring gjør oss til en trygg og effektiv rådgiver i krise- og snuoperasjoner. Der bistår vi blant annet med nedbemanning, restrukturering, finansiering, gjeldsforhandling og konkurspågang, samt granskning og rådgivning ved misligheter eller kriminelle forhold.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: