Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen forbrukerforhold.

Det omfatter blant annet:

Bil og båt

Saker om bil og båt omfatter spørsmål knyttet til blant annet

 • Forsinkelse og mangler
 • Prisavslag, erstatning og heving
 • Motorhavari
 • Reparasjoner

Forsikring

Saker om forsikring omfatter spørsmål knyttet til blant annet

 • Erstatning etter brann og tingsskader
 • Erstatning etter personskader

Pengekrav og inkasso

Saker om pengekrav og inkasso omfatter spørsmål knyttet til blant annet

 • Innfordring/bestridelse av krav
 • Betalingsavtaler
 • Foreldelse
 • Pantesikkerhet, gjeldsbrev og kausjon
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Konkurs
 • Gjeldsordning

Tjenester

Saker om tjenester omfatter spørsmål knyttet til blant annet

 • Håndverkertjenester
 • Vedlikeholdstjenester
 • Servicetjenester
 • Helse- og veterinærtjenester

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: