Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
dyre@ostbyaarskog.no

Utdanning

1974: Universitetet i Oslo
– Cand. Jur.

1985: Møterett for Høyesterett

Dyre Østby

Dyre har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner, i første rekke sivilrettslige saker knyttet til forretningsjuridiske spørsmål, fast eiendom, kontrakter, forhandlinger og prosedyre for domstolene; tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Dyre mener at grunnlaget for gode utfall i saker legges ved jevnlig og aktivt samspill med klientene.

Dyre arbeider også med rådgivning knyttet både til konkrete spørsmål og spørsmål av mer generell art, ofte av forretningsjuridisk og -strategisk karakter.

Arbeidserfaring

1976–1978: Nord-Hedmark herredsrett
(nå Hedmarken tingrett)
– Dommerfullmektig

1978: Egen advokatpraksis

Kontakt meg