Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 41 86 12 37
thomas@ostbyaarskog.no

Utdanning

2018: Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer
– Årsstudium i psykologi
2023: Universitet i Bergen
– Master i rettsvitenskap

Thomas Jevnesveen

Thomas interesserer seg for et bredt spekter av juridiske problemstillinger, men han har særlig interesse for selskapsrettslige, skatterettslige og kontraktsrettslige problemstillinger.

Thomas har tatt spesialemner innenfor selskapsrett og skatterett. Masteroppgaven hans var en rettslig analyse av miljørettslige tolkningsmomenter og dens påvirkning i skattelovgivningen.

Ved siden av studiene var Thomas medarbeider i ELSA Norge sin arbeidsgruppe for Ukraina og vært Business Development Trainee i UA.Support.

Arbeidserfaring

2023–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg