Østby Aarskog Advokatfirma bistår gründere.

Som rådgivere for små- og mellomstore bedrifter, herunder oppstartsbedrifter, har vi erfart at gründere kan ha behov for bistand utover generell juridisk rådgivning.

Vi bistår gründere med juridisk rådgivning, men også med blant annet å skaffe finansiell støtte, herunder hos investorer, opprettelse av selskap og valg av selskapsform, innføring i rammeverk og ansvarsforhold og med strategi for den videre virksomhet.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: