Hva vi gjør

Østby Aarskog Advokatfirma har høyt kvalifiserte advokater. Vi har solide juridiske kunnskaper, bred erfaring fra…

Dyre Østby og Mauritz Aarskog har dommererfaring i bunn. Videre har de som advokater variert og bred erfaring fra tvisteløsnings- og prosedyreoppdrag.

Østby Aarskog Advokatfirma påtar seg transaksjonsoppdrag. Transaksjoner omfatter blant annet etablering, salg, oppkjøp, omdanning og omorganisering…

Østby Aarskog Advokatfirma bistår med krisehåndtering. Bedrifter, organisasjoner og privatpersoner opplever kriser. Årsak til krise…

Østby Aarskog Advokatfirma påtar seg oppdrag i spenningsfeltet mellom juss, politikk og myndighetsutøvelse. I møte…

Østby Aarskog Advokatfirma har advokater som påtar seg oppdrag som styremedlemmer eller som rådgivere for…

Østby Aarskog Advokatfirma har advokater som påtar seg å holde kurs og foredrag innen våre…

Østby Aarskog Advokatfirma bistår gründere. Som rådgivere for små- og mellomstore bedrifter, herunder oppstartsbedrifter, har…

Hvem vi bistår

Østby Aarskog Advokatfirma bistår aktører i næringslivet. Vi bistår et bredt utvalg av næringslivets aktører….

Østby Aarskog Advokatfirma bistår organisasjoner, foreninger og stiftelser. Vi har erfaring med å bistå ulike…

Østby Aarskog Advokatfirma bistår offentlige virksomheter. Vi tar oppdrag for kommuner, stat og offentlig eide virksomheter.

Østby Aarskog Advokatfirma bistår privatpersoner i alle livets faser og situasjoner. Privatpersoner kan i enkelte…