visjon

Advokat Mauritz Aarskog har fått i oppdrag av grunneier i Nord-Trøndelag å klage den norske stat inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg for brudd på eiendomsvernet. Saken springer ut av et større kompleks med tomtefesteforhold bestående av et boligfelt på ca. 60 festetomter i Nord-Trøndelag som tidligere har blitt skilt ut og festet bort fra et gårdsbruk. Klagen forventes innsendt senest innen 1. desember 2018.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: