Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen fast eiendom. Vi bistår blant annet med eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og med tradisjonell tingsrett, herunder saker relatert til i landbruk: Tradisjonell tingsrett Vår bistand knyttet til tradisjonell tingsrett omfatter blant annet: Tomtefeste, jordskifte, odel, allmenning og andre landbruksrelaterte forhold Tomteutvikling, grunneiersamarbeid, megling og oppgjør Arealplanlegging og byggesaksbehandling Seksjonering, deling og…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen landbruk, mat og bionæringer. Vi bistår landbrukets primærprodusenter og foredlings- og handelsvirksomheter innen næringsmiddelindustri, matbransje og biologiske næringer for øvrig. Landbruk Vår bistand knyttet til landbruk omfatter blant annet Konsesjonsspørsmål Tilskudds- og støtteordninger Dyrevelferd Forpaktning Utmarksspørsmål og tradisjonell tingsrett som f.eks. odel, tomtefeste og allmenningsforhold Eiendomsutvikling, entreprise og bustadoppføring Generasjonsskifte…

Østby Aarskog advokatfirma AS har sterk kompetanse innen bygg og anlegg og bistår byggherrer, entreprenører, prosjekterende og leverandører.

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen handel og industri og bistår alle typer handels- og industrivirksomheter. Vi bistår med juridiske spørsmål gjennom hele verdikjeder. Kundene har behov for forutsigbare avtaler. Det knytter seg blant annet til innkjøp, bemanning, distribusjon, import, eksport, salg og leveranser. Gjennom vår bistand gjør vi komplekse forhold oversiktlige. I tillegg til…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen generasjonsskifte og arveoppgjør. Det omfatter blant annet: Bistand knyttet til arv og skifte av dødsbo. Bistand innen skatt, avgift, arverett og håndtering av alle disse regelverkene samlet.

Østby Aarskog advokatfirma AS har sterk kompetanse innen arbeidsliv. Vi bistår i arbeidsrettslige tvistesaker. Det omfatter forhandlinger og prosessoppdrag for Arbeidsretten, de alminnelige domstolene og i voldgift.

Østby Aarskog advokatfirma AS har sterk kompetanse innen restrukturering og insolvens.

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse knyttet til idrett og kultur. Vi bistår ulike aktører innen idretts- og kulturlivet. Idrett Idrett er organisert og gjennomregulert. Regelverket er omfattende og komplekst. Vi har solid innsikt i idrettens regelverk, organisering og politiske system. Vi bistår blant annet med forhold knyttet til Idrettens regelverk Idrettens internasjonale regelverk Foreningsrett Straff…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse knyttet til foretaksstraff. En virksomhet kan straffes dersom en lovbestemmelse som gir grunnlag for straff er overtrådt av noen på foretakets vegne. I saker om foretaksstraff må det derfor vurderes om det er begått en straffbar handling som virksomheten kan holdes ansvarlig for. Dernest må også straffen vurderes. Vi bistår…

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: