Østby Aarskog Advokatfirma bistår aktører i næringslivet. Vi bistår et bredt utvalg av næringslivets aktører. Våre advokater har erfaring med å bistå alt fra mindre enkeltmannsforetak til større virksomheter. Vår bistand til aktører i næringslivet er forankret i juridisk innsikt, kommersiell forståelse og kunnskap om den enkelte bransje og virksomhet. Bistanden skal være av fremste…

Østby Aarskog Advokatfirma bistår organisasjoner, foreninger og stiftelser. Vi har erfaring med å bistå ulike typer organisasjoner innen idrett, kultur, arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig.

Østby Aarskog Advokatfirma bistår offentlige virksomheter. Vi tar oppdrag for kommuner, stat og offentlig eide virksomheter.

Østby Aarskog Advokatfirma bistår privatpersoner i alle livets faser og situasjoner. Privatpersoner kan i enkelte tilfeller få dekket advokatutgifter gjennom sin forsikring eller ordningen med fri rettshjelp.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: