visjon

Advokat Mauritz Aarskog har fått i oppdrag av grunneier i Nord-Trøndelag å klage den norske stat inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg for brudd på eiendomsvernet. Saken springer ut av et større kompleks med tomtefesteforhold bestående av et boligfelt på ca. 60 festetomter i Nord-Trøndelag som tidligere har blitt skilt ut og festet bort fra et gårdsbruk. Klagen forventes innsendt senest innen 1. desember 2018.

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: