visjon

Grunneiere som har måttet finne seg i at festekontrakter ble forlenget på samme vilkår som før i henhold til tidligere lov må kreve ny festeavgift nå i 2017. Neste mulighet er først om 30 år.

Dette er innholdet i overgangsreglene i den lovendringen som Stortinget vedtok i 2015 etter den såkalte Lindheim-dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). EMD konkluderte der med at grunneiernes (bortfesternes) eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK TP1-1) ble krenket når festerne, ved utløpet av festekontrakten, kunne kreve festeforholdet forlenget på samme vilkår som før.

Grunneier (bortfester) kan fortsatt kreve ny festeavgift lik 2 % av tomteverdien (råtomtverdien) i henhold til lovendringen for forlengelser som etter utløpet av avtalt festetid har funnet sted på samme vilkår som før i tiden fra 1. januar 2006 og frem til 1. juli 2015. Dette må imidlertid gjøres senest i løpet av inneværende år. Normalt er den nye festeavgiften begrenset til lovens maksimum, som for 2017 er NOK 12 055 pr. dekar tomt eller pr. tomt mindre enn ett dekar. Neste mulighet for å kreve slik regulering av festeavgiften er i beste fall om 30 år.

Grunneiere bør derfor nå kjenne sin besøkelsestid.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: