IMG_1808

Høyesterett i storkammer avsa den 10. februar 2016 nok en dom om tomtefeste. Sakens hovedspørsmål var om de norske reglene for innløsning av festetomt innebar brudd på grunneiers eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Høyesterett kom fram til at 40 %-regelen ikke innebar et uforholdsmessig inngrep i eiendomsretten i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon. Dommen var enstemmig, men det gjenstår å se om bortfester vil forsøke å ta saken videre inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: