Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 418 61 236
isak@ostbyaarskog.no

Utdanning

2022: Universitet i Oslo
– Master i rettsvitenskap

Isak Hafslund Nesbakken

Isak jobber med et bredt spekter av juridiske problemstillinger, men han har særlig interesse for kontraktsrettslige spørsmål.

Isak har både tatt spesialemne og skrevet masteroppgave innen entrepriserett. Masteroppgaven handlet om «konsekvensen av at bestilleren urettmessig avviser et tilfredsstillende utbedringstilbud».

Ved siden av studiene var Isak trainee for Kragerud & Co advokatfirma AS, domsanalytiker for Morten Kjelland (professor ved UiO) og han har drevet med spillerformidling til norske fotballklubber både på herresiden og damesiden.

Arbeidserfaring

2022–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg