Kontaktinformasjon

baard@ostbyaarskog.no

Utdanning

2020: Universitetet i Bergen
– Master i rettsvitenskap

2012: Universitetet i Bergen, Griegakademiet
– Bachelor i utøvende musikk

Baard Eikaas

Baard har skrevet masteroppgave innen skatterett om hvorvidt realisasjon har funnet sted, og oppgaven tok utgangspunkt i realisasjonsbegrepet i skatteloven § 9-2. Som valgemner tok han selskapsrett og skatterett.

Baard har jobbet med tingsrettslige problemstillinger, blant annet spørsmål knyttet til veirettigheter og eiendommer i sameie. Han har også jobbet med kontraktsrettslige spørsmål.

Utover å være jurist har Baard utdannelse innen musikk, og har tidligere jobbet som kantor i Den norske Kirke.

Arbeidserfaring

2020–: ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

2013–2020: Osterøy kyrkjelege fellesråd
– Kantor på Osterøy

2012–2013: Stavanger kirkelige fellesråd
– Kantor i Sunde menighet

Kontakt meg