Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 41 86 12 34
einar@ostbyaarskog.no

Utdanning

2023: Universitet i Bergen
– Mastergrad i rettsvitenskap

Einar Gravdal

Einar arbeider med de fleste juridiske problemstillinger, men har særlig interesse for formuerettslige-, skatterettslige- og selskapsrettslige spørsmål.

Einar tok fordypningsemner i skatterett og selskapsrett, og skrev masteroppgave innen dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett. Einars masteroppgave handlet om utilsiktet kredittytelse ved kjøp og salg av fast eiendom, herunder etablering av adekvat kreditorvern av partenes ytelser under overføringsstadiet. Under studietiden var Einar blant annet trainee hos Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS.

Arbeidserfaring

2023–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg