Kontaktinformasjon

Tlf: 62 55 62 00
Mob: 41 86 12 32
sarah@ostbyaarskog.no

Utdanning

2022: Universitetet i Tromsø
– Master i rettsvitenskap

Sarah Rehman

Sarah jobber med et bredt spekter av juridiske problemstillinger og har særlig interesse for barne- og familierett, utlendingsrett og kontraktsrettslige spørsmål. Hun kommer fra en stilling som universitetslektor i rettsvitenskap på Universitetet i Tromsø hvor hun underviste i flere fag, blant annet barnerett, folkerett, straffeprosess, erstatningsrett og panterett. Hun har også rettet flere oppgaver på studiet og har erfaring som sensor på eksamen.

Sarah skrev masteroppgaven sin innen barne- og utlendingsrett. Masteroppgaven omhandlet statens adgang til å innvilge midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere.

Sarah er opptatt av rettferdighet for enkeltindividet, og vil jobbe med stort engasjement for saken din.

Arbeidserfaring

2022–2023: Universitetet i Tromsø
– Universitetslektor
2023–: Østby Aarskog Advokatfirma AS
– Advokatfullmektig

Kontakt meg